• Kirjaudu

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro kaupunginvaltuustossa 13.11.2017

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut vantaalaiset,

Uusi keväällä valittu valtuusto on parhaillaan hyväksymässä ensimmäistä talousarviotaan ja taloussuunnitelmaansa. Kokoomus pitää saatua budjettisopua hyvänä kokonaisuutena sekä sisältönsä että neuvotteluiden sujumisen osalta. Kuntapolitiikassa on tärkeää, että neuvotellen ja yhdessä sopien pyritään löytämään ratkaisuja. Yksinään huutaen voi herättää hetkellisesti huomiota, mutta tuloksia saa aikaan vain toimien Suomi 100 –hengessä eli yhdessä.

Budjettia päästiin rakentamaan tänä syksynä aikaisempia vuosia valoisemmassa tilanteessa. Talous on nytkähtänyt vuosikymmenen paikallaan polkemisen jälkeen kasvuun. Vantaa on koko Suomen logistiikan solmukohta, jossa ihmisten ja tavaroiden liikkeen lisääntyminen tuo perheille työtä ja kaupungille veroeuroja.

Talouden kasvun ohella jatkuu Vantaan nopea kasvu. Nopea kasvu luo haasteita investointien rahoitukseen ja palveluiden tarjontaan. On kuitenkin päivänselvää, että nopea kasvu on viime kädessä positiivinen ilmiö, joka vahvistaa kaupungin elinvoimaa ja kiinnostavuutta. Avain kasvun rahoittamiseen on ymmärtää, ettei kaupungin tarvitse tehdä tai rakentaa kaikkea itse. Hyviä esimerkkejä ovat ensi vuoden kolme uutta yksityistä päiväkotia ja Elmon urheilupuistohankkeeseen etsittävä yksityinen kumppani. Yhtä lailla maankäytön puolella meidän on pystyttävä vastamaan kovaan kysyntään kaavoittamalla myös yksityisessä omistuksessa olevia maita.

Kokoomuksen näkökulmasta budjetin rakentamisessa onnistuttiin: valtuustosopimuksen taloustavoitteista pidettiin kiinni, veroja ei olla nostamassa ja talouskäänteen tuoma pieni liikkumatila kohdennettiin erityisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta tärkeisiin kohteisiin, kuten varhaiskasvatukseen, lastensuojeluun sekä sisäilmaongelmien ratkaisemiseen. Kokoomus esitti julkisuuteen ensimmäisenä ryhmänä jo elokuussa varhaiskasvatukseen lasten muutosturvaa, jossa vanhemman työttömäksi jääminen ei olisi vaikuttanut puoleen vuoteen lapsen tilanteeseen. Nyt sovittu subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksen poisto korjaa saman ongelman, mutta hintalappu on huomattavasti isompi. Järjestelmämuutosten jälkeen toivomme, että huomiota päästään kiinnittämään enemmän varhaiskasvatuksen sisällölliseen kehittämiseen, kuten esimerkiksi kolmiportaisen tuen toteutumiseen, sekä osallistumisasteen nostamiseen.

Kokoomus peräänkuuluttaa vaikuttavuuden ja tehokkaan ennaltaehkäisyn merkitystä määrärahalisäysten kohdentamisessa. Eurojen lisäykset momenteille eivät yksin riitä, vaan lisäresurssien on löydettävä tiensä niihin vaikuttavimpiin käytännön toimenpiteisiin, jotka parhaiten tukevat sisäilmaongelmien ratkaisua, lastensuojelun tilanteen parantumista ja nuorisotyöttömyyden kitkemisestä. Kokoomus pitääkin hyvänä, että esimerkiksi sisäilma-asioiden neuvottelukunta pääsee ottamaan kantaa lisärahoituksen tarkempaan kohdentamiseen. Tehokas kohdentaminen vaatii sekä tuoreinta tietoa että avointa suhtautumista uusia keinoja ja myös yksityisiä palveluiden tarjoajia kohtaan. Olemme usein ideologisista viiteryhmistä riippumatta samaa mieltä tavoitteista, mutta kinastelemme keinoista. Yksittäisten keinojen politisoinnin sijaan vain keinojen aidolla vaikuttavuudella ja asukkaille koituvilla hyödyillä pitäisi olla merkitystä.

Vasemmistoliiton entinen kansanedustaja Outi Ojala totesi, että "vahva valtiontalous on köyhän paras ystävä". Viisaus pätee yhtä lailla myös kuntatalouteen. Kokoomusta pidetään tiukkana talouspuolueena. Vastuullisella taloudenpidolla on meille kuitenkin vain välinearvo – haluamme turvata laadukkaiden sivistys- ja hyvinvointipalveluiden rahoituksen myös huomenna ja ylihuomenna. Siksi pidämmekin hyvänä, että valtuustokauden alussa tehtiin vastuullisten ryhmien kesken valtuustosopimus, jossa sitouduttiin pitämään kaupungin menojen kasvu ja velkaantuminen kurissa. Vaikka taloudessa on tapahtunut positiivinen käänne, lähestyvän sote- ja maakuntauudistuksen nostamien tummien pilvien vuoksi valtuustosopimus on edelleen ajankohtainen.

Hyvät valtuutetut, meidän yhteinen haaste on tällä valtuustokaudella turvata Vantaan houkuttelevuus sekä asukkaiden että yritysten silmissä. Helsinki on laskemassa kuntaveroaan Espoon tasolle ja Espoossa puolestaan on viimeinkin käynnistymässä Länsimetro. Meidänkin on pyrittävä päämäärätietoisesti rakentamaan Vantaasta kilpailukykyistä ja houkuttelevaa kaupunkia, jossa pitkällä aikavälillä myös avautuisi mahdollisuus laskea kuntaveroa. Siksi Kokoomus pitää tärkeänä, että Hakunilan pikaraitiotiestä käynnistetään suunnittelu. Yhtä tärkeää on huolehtia riittävästä ja monipuolisesta asuntotuotannosta, Aviapoliksen alueen kehittymisestä ja kansainvälisyyden vahvistamisesta tarjoamalla yhä enemmän palveluita myös englanniksi.

Vantaan omien toimien lisäksi elinvoimamme riippuu viime kädessä koko metropoliseudun kilpailukyvyn kehityksestä. Siksi meidän on tärkeää liputtaa seudun suurien ratahankkeiden, kuten Pisara-radan ja Helsinki-Tallinna tunnelin puolesta. Hankkeiden myötä Vantaan roolia aasialaisten matkailijoiden ja yritysten porttina Eurooppaan vahvistettaisiin. Pian Suomen kolmanneksi suurimman kaupungin päättäjinä olemme paljon vartijoina. Sen lisäksi, että kannamme huolta omien kaupunginosiemme viihtyisyydestä, kannamme päätöksillämme vastuuta myös koko Vantaan, metropolialueen ja Suomen menestyksestä.
 

Sakari Rokkanen

Kirjoittaja on Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja, Vantaan Kaupunginhallituksen jäsen ja valtuuston nuorin kaupunginvaltuutettu.