• Kirjaudu

Minne Hakunilan lapset?

Vantaan kaupunkisuunnittelu tekee Hakunilan alueelle kaavoitusta ohjaavaa kaavarunkoa, jota on tämän vuoden aikana käsitelty kaupungin luottamuselimissä. Esimerkiksi Vantaan Sanomat on kirjoittanut kaavarungosta. Kaavarungon ulkopuolelle rajautuu ns. Kormuniityn, eli Hevoshaan koulu ja sen lähiympäristön alue.

Kaavarungon ja nykyisen rakennuspotentiaalin mukaisesti Hakunilan alueelle voitaisiin rakentaa uutta asumista n. 6 200 uudelle asukkaalle. Jo rakennetun keskusta-alueen ollessa kyseessä määrä on valtava. Suunnitelmissa on, että vain kymmenessä vuodessa kaupunginosassa asuisi 40% nykyistä enemmän asukkaita. Lukuja tarkastellessa on hyvä muistaa, että viime vuosina asukasmääräennusteet ovat osoittautuneet olevan selvästi alakanttiin.

Kaavarungon alueen ulkopuolelle siis jää lakkautettu Hevoshaan koulu. Koulun alueella on käynnissä tontinluovutuskilpailu, jonka tarkoituksena on saada myös kormuniityn alue asuntorakentamisen käyttöön. Alueelle on myös kaavailtu suurta päiväkotia. Päiväkodille varattu tontti ei kuitenkaan sivistystoimen mukaan sovellu kovin hyvin päiväkotikäyttöön, ehkä siihenkin päädytään rakentamaan asuntoja.

Hakunilan keskusta soveltuu erinomaisesti tiivistysrakentamiselle. Uudet asukkaat myös lisäävät entisestään alueen hyvää kaupallista potentiaalia ja mahdollistavat palveluiden kehittymisen. Kaavarunko onkin otettu Hakunilassa vastaan hyvin. Siihen liittyy kuitenkin suuri ongelma juuri päiväkoti- ja koulukäyttöön kaavailtujen tonttien puuttumisen takia. Kasvava asukasmäärä lisää myös lapsiperheiden palvelutarpeita ja asuntoja ostavat työikäiset kyllä tutustuvat alueen päiväkoti- ja koulutarjontaan. Jos kaupunki haluaa Hakunilan kehittyvän positiiviseen suuntaan, on kaavarunkoon tai sen välittömään läheisyyteen varattava tilaa myös lähikoululle ja päiväkodeille – kaupunki ei pysty kasvamaan kaavoittamalla vain asuntoja.

Vesa Pajula
kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen

 

LISÄTIETOJA
Hakunilan kaavarunko

Vesa Pajula

Kirjoittaja on tietotekniikasta, robotisaatiosta ja yhdyskuntasuunnittelusta kiinnostunut yrittäjä-poliitikko, joka toimii kaupunki- ja yhteiskuntasuunnittelun luottamuspaikoissa Vantaalla ja Uudenmaan liitossa.