• Kirjaudu

Kouluverkkopalapelin tärkeimmät palat ovat lasten hyvinvointi, terveys ja turvallisuus

Vantaan opetuslautakunta päätti tänään 6.11. kokouksessaan Leppäkorven yhtenäiskoulun perustamisesta (vuosiluokille 1.-9.) ja huonokuntoisen Korson koulun lakkauttamisesta 1.8.2021 alkaen, sekä Länsimäen ja Rajakylän koulujen vuosiluokkamuutoksista1.8.2018 alkaen. Lautakunta myös päätti Jokivarren koulun (ml. Nikinmäen opetuspiste) laajentamiseen liittyvän tarveselvityksen valmistelemisesta. Vaade tarveselvityksestä merkittiin jo edellisen kokouksen pöytäkirjalausumaan (http://www.vantaankokoomus.fi/artikkeli.aspx?a=2017opla1002).

- Kouluverkkopalapelin rakentamisessa ei ole helppoja yhtälöitä. Palautetta esimerkiksi Länsimäen ja Rajakylän koulujen vuosiluokkamuutoksista on tullut sekä puolesta että vastaan. Kouluverkon kokonaisuutta on tarkasteltava monista näkökulmista. Myös käytettävissä olevat veroeurot on kohdennettava mahdollisimman fiksusti. Esimerkiksi viime vuosina luokkia on pienentyneiden oppilasmäärien vuoksi jouduttu yhdistelemään yli vuosiluokkarajojen Länsimäessä. Olemme kuunnelleet alueen vanhempia ja opetustoimen väkeä herkällä korvalla ja pyrimme tietenkin aina parhaimpaan mahdolliseen ratkaisuun, summaa opetuslautakunnan puheenjohtaja Sami Kanerva (kok).

Hyväksytyssä Länsimäen ja Rajakylän koulujen vuosiluokkamuutosehdotuksessa kaikki Rajakylän ja Länsimäen koulujen alueen lapset opiskelisivat vuosiluokilla 1-4 Rajakylän koulussa ja vuosiluokilla 5-9 Länsimäen koulussa. Muutos on porrastettu niin, että vain nykyiset Rajakylän 5-luokkalaiset ja Länsimäen 1- sekä 2-luokkalaiset vaihtavat ensi syksynä koulua eikä mikään luokka joudu yhdeksi vuodeksi eri kouluun. Luokkia ei myöskään tarvitse koulua vaihtaessa sekoittaa yhtenäisen koulupolun ansiosta.

Muutoksella huolehditaan siitä, että jokaisella vuosiluokalla on pedagogisesti ja taloudellisesti riittävän suuri määrä oppilaita erilaisiin opetusjärjestelyihin: muutos toisi mahdollisuuksia mm. pedagogisesti toimivampien ryhmittelyjen muodostamiseen joissa oppilaat saavat tarvitsemansa tuen, sekä enemmän valinnaisuutta oppilaille esimerkiksi vieraan kielen opiskeluun. Muutos lisäksi tasoittaa koulujen suomenkielisten ja muuta äidinkieltä puhuvien oppilaiden suhteita niin, että molempien kieliryhmien edellytykset oppia suomen kieltä paranevat nykyiseen tilanteeseen verrattuna.

- Parhaimmat ratkaisut on löydettävä lasten hyvinvointi, terveys ja turvallisuus edellä. Tavoitteena on tasa-arvoiset mahdollisuudet sekä yhtenäisempi koulupolku. Tämän vuoksi oli tärkeä päätös toteuttaa muutos palautteiden ja lausuntojen johdosta porrastetusti vuosien 2018 ja 2019 aikana, jotta muutos ei aiheuta kohtuutonta haittaa. Lisäksi siirtymä yläkouluun on aiempien kokemusten ja tutkimusten valossa helpompaa 4-5 luokkien taitteessa kuin 6-7 vuosiluokalla. Päätös myös tukee Vantaan linjaa yhtenäisistä koulupoluista ja segregaation ehkäisemisestä, opetuslautakunnan jäsen Siri Ahokas (kok) lisää.

Lisätietoja:
Sami Kanerva (kok)
Kaupunginvaltuutettu, opetuslautakunnan puheenjohtaja
050 332 1341

Siri Ahokas (kok)
Kaupunginvaltuutettu, opetuslautakunnan jäsen
050 346 7551

Sami Kanerva