• Kirjaudu

Korson kouluverkon suunnittelussa tärkeintä koulujen terveellisyys ja turvallisuus

Vantaan opetuslautakunta käsitteli maanantain kokouksessaan tarveselvityksen huonokuntoisen Korson koulun korvaavista tiloista. Virkamiesesitys lähti korvaavien tilojen rakentamisesta Leppäkorven koulun yhteyteen niin, että koulusta oltaisiin tehty yhtenäiskoulu. Muutos tarkoittaisi myös Mikkolan koulun oppilasmäärän kasvua nykyisestä. Korson koulun tiloissa sijaitseva uimahalli käsitellään erillisenä hankkeena vapaa-ajan lautakunnassa. Lisäksi Nikinmäkeen kaivattu nuorisotila sijoitettaisiin Nikinmäen opetuspisteen yhteyteen.

Lautakunta täydensi esitystä yksimielisillä pöytäkirjalausumilla:

Lausuma 1:   Opetuslautakunta edellyttää, että Korson alueella varmistetaan riittävät, terveelliset ja turvalliset opetustilat. Erityisesti Mikkolan koulun terveellisyys ja turvallisuus varmistetaan ennen kuin sinne ohjataan lisää oppilaita. Jokivarren koulun (ml. Nikinmäen opetuspiste) laajentaminen säilytetään todellisena optiona mikäli oppilasmääräennusteet tätä edellyttävät, ja se rakennetaan tarvittaessa pikaisestikin.

Lausuma 2:   Jokivarren koulun (ml. Nikinmäen opetuspiste) laajentamisen tarveselvitys tuodaan opetuslautakunnan päätettäväksi syksyllä 2018 ennen opetuslautakunnan investointiesitystä, kun vuoden 2018 oppilasmääräennusteet ovat valmistuneet.

- On hyvä, että huonokuntoisesta Korson koulusta luovutaan. Lautakunta halusi yksimielisesti ottaa huomioon alueen asukkailta tulleet huolet ja varmistua Korson koulun korvaavien ratkaisujen turvallisuudesta ja terveellisyydestä. Mikkolan koulun sisäilmaongelmat on saatava nopeasti ratkaistua. Jokivarren ja Nikinmäen laajennuksen osalta haluttiin ottaa aikalisä, jotta oppilaspaikkojen riittävyys ja kouluteiden turvallisuusnäkökulmat tulevat huomioiduksi. Alueen kehittymistä ja muuttuvia ennusteita on seurattava tarkkaan. Lautakunta haluaa myös Jokivarren tai Nikinmäen koulun yhteyteen toteutettavasta vaihtoehdosta tarveselvityksen, jotta koulujen lisäosien rakentamisen edellytyksistä saadaan tarkempi kuva, toteaa opetuslautakunnan puheenjohtaja Sami Kanerva (kok).

- Kokoomus lähtee siitä, että meidän on löydettävä yhdessä ratkaisu, jossa korostuvat lasten ja henkilökunnan oikeudet turvallisiin ja terveisiin tiloihin. Olen erittäin tyytyväinen kokouksessa käymäämme perusteelliseen keskusteluun sekä yhteisestä tahtotilastamme tehdä vastuullisia ja kestäviä päätöksiä, Kanerva kiittelee.


Lisätietoja:
Sami Kanerva
Opetuslautakunnan puheenjohtaja
050 332 1341

Sami Kanerva