• Kirjaudu

Valtuustoaloite: liikkuvat sijaiset täsmälääkkeeksi varhaiskasvatuksen henkilöstövajeeseen

Kaupunginvaltuutettu, opetuslautakunnan jäsen Siri Ahokas jätti illan valtuuston kokouksessa valtuustoaloitteen liikkuvan henkilöstön vakanssien perustamiseksi Vantaan varhaiskasvatukseen. Aloitteen on valmistellut Kokoomuksen ja RKP:n lautakuntaryhmä. Aloitteen allekirjoitti yhteensä 37 valtuutettua.

- Varhaiskasvatuksen yksi suurimmista huolenaiheista on henkilöstön puute ja vaihtuvuus. Työtä tehdään toistuvasti vajaalla henkilöstöllä jopa lainvastaisesti. Lastentarhanopettajan sairastuessa on vaikeaa löytää pätevää lastentarhaopettajaa sijaiseksi. Aloitteella on tarkoitus esittää ratkaisua näihin ongelmiin, aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja, Kokoomuksen kaupunginvaltuutettu Siri Ahokas toteaa.

- Jos työntekijöitä on jatkuvasti liian vähän, on vaikea pitää kiinni pedagogisesta laadusta. Varhaiskasvatuksen keskiössä on oltava lasten etu. Lasten kanssa työskentelevien hyvinvointi on tietysti myös tärkeää. Henkilöstön jopa kroonistuneeseen puutteeseen sisäiset sijaiset toisivat helpotusta, korostaa varavaltuutettu ja opetuslautakunnan jäsen Helen Josefsson (Kok.).

Ahokas ja Josefsson korostavat, että liikkuvat sijaiset olisivat vain yksi täsmälääke varhaiskasvatuksen henkilöstövajaukseen.
 
Lisätietoja:
Siri Ahokas
p.050 3467551

Helen Josefsson
p.050 3459880
 
Kristian Rehnström
p.050 4534271

Sami Kanerva
p.050 3321341

*** 

Kaupunginvaltuuston kokous 9.4.2018

Valtuustoaloite uusien liikkuvien sijaisten vakanssien perustamiseksi Vantaan varhaiskasvatukseen


Varhaiskasvatuksen toiminnan yksi suurimmista huolenaiheista Vantaalla on saamiemme yhteydenottojen ja kokemuksemme mukaan henkilöstön puute ja vaihtuvuus. Sijaisia poissaolevalle henkilöstölle on vaikea saada ja työtä tehdään toistuvasti vajaalla henkilöstömitoituksella jopa lainvastaisesti. Lapsen edun mukainen turvallisuus tai pedagoginen laatu ei tällöin toteudu. Tällaisessa tilanteessa paikalla oleva henkilöstö kuormittuu ja sairastuvuus lisääntyy entisestään. Kaupungin tehtävä on tuottaa laadukasta varhaiskasvatuspalvelua kaupunkilaisilleen ja huolehtia työntekijöidensä työhyvinvoinnista.

Uuden valmisteilla olevan varhaiskasvatuslain keskiössä on lapsen etu. Uuden lain myötä tullaan kehittämään myös digitaalisen yhteydenpidon käyttöönottoa. Henkilöstön koulutus ja toimintojen käyttöönotto tulee vaatimaan lisää koulutus- ja aikaresurssia. Tämä muihin toimintoihin kohdistuva aika ei saa olla pois lapsilta.

Me allekirjoittaneet valtuutetut edellytämme, että Vantaan kaupunki ryhtyy viipymättä valmistelemaan uusia liikkuvan henkilöstön vakansseja Vantaan sivistystoimen varhaiskasvatuksen yksiköihin. Uudet vakanssit perustetaan alue- tai päiväkotikohtaisesti alueiden ja päiväkotien koosta ja sijaistarpeesta riippuen. Vakanssit perustetaan sekä suomen- että ruotsinkielisiin varhaiskasvatuksen yksiköihin. Liikkuvaa henkilöstöä palkataan määrä, joka takaa henkilöstömitoituksen ja -rakenteen pysymisen lainmukaisena kaikissa tilanteissa myös silloin, kun osa henkilöstöä on sairauden, kouluttautumisen tai hallinnollisten tehtävien vuoksi estyneitä toimimaan lapsiryhmässä. Esimerkiksi lastentarhanopettajan sairastuessa sijaiseksi ei juurikaan saada pätevää opettajaa vaan sijaisena toimii usein lastenhoitaja. Sijaistarvetta täydennetään yhä Seuren palveluilla.

Vastaavalla tavalla sisäisiä, liikkuvia sijaisia (ns. SISSI) käytetään ainakin HUS:n sairaanhoitoyksiköissä. Varhaiskasvatuksessa käytettynä malli tulee olemaan kestävä lasten edun ja hyvinvoinnin, varhaiskasvatuksen yksiköiden toiminnan pedagogisen laadun sekä koko henkilöstön kannalta. Liikkuva työntekijä on lapsille tuttu ja turvallinen, tuntee lapset ja päiväkodin toimintatavat ollen samalla osa työyhteisöä. Näin ollen aikaresurssia ei tarvitse myöskään käyttää toistuvaan perehdytykseen. Esityksen mukaisesti kustannukset pysynevät kohtuullisina, kun sijaiskulut vähenevät. Liikkuvasta työstä esitetään maksettavaksi liikkuvan lisäkorvaus. Uskomme, että vakanssi on monelle varhaiskasvatuksen osaajalle mielekäs toimintamalli ja toimii vetovoimatekijänä pätevän henkilöstön houkuttelemiseksi Vantaalle.

Vantaalla 9.4.2018
Siri Ahokas
***
 

Siri Ahokas