• Kirjaudu

Miten Suomi pelastetaan, Antti Häkkänen?

- Meidän on muistettava historian opetukset ja osattava tunnistaa nykyhetken sekä tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet. Moni läntinen kansakunta on ajautumassa syviin yhteiskunnallisiin ongelmiin samalla kun Kiina ja muut autoritääriset maat nousevat. Demokratia, markkinatalous ja turvallisuus eivät ole enää itsestään selviä. Kansainvälisen kehityksen lisäksi kohtaamme kotimaassa vakavia sosiaalisia, taloudellisia ja yhteiskunnalliseen luottamukseen liittyviä ongelmia tällä vuosikymmenellä.

Pieni Suomi pärjää maailmalla vain suurella osaamisella ja pysymällä kilpailukykyisenä, houkuttelevana ja turvallisena maana. Meidän on varmistettava kaikille tasa-arvoiset mahdollisuudet koulutukseen ja taloudelliseen pärjäämiseen. Nostamme yksilöllistyvässä yhteiskunnassa yhä vahvempaan rooliin välittämisen ja yhteisöllisyyden arvot. Tartumme inhimillisellä otteella 2020-luvun suuriin sosiaalisiin kysymyksiin; osattomuuteen, vanhusten hoivaan, mielenterveysongelmiin, perheiden jaksamiseen ja kasvaviin kansansairauksiin. Näitä asioita ja arvoja on Kokoomuksen vietävä tiukasti eteenpäin.

Kokoomus uskoo tieteen, markkinatalouden, edistyksen ja järjen voittoon. Tällä reseptillä Suomi pelastuu ja rakentaa sillan yli kriiseistä. Se onnistuu vain, jos ahkeruus, vastuullinen elämäntapa ja pelisääntöjen noudattaminen kannattaa.

Yksi tärkeimmistä asioista - niin perinteinen kuin vastaus onkin - on pitää huolta suomalaisista yrityksistä ja työpaikoista. Ikääntyvä Suomi tarvitsee verotuloja niin vanhustenhuoltoon kuin moniin muihin tärkeisiin palveluihin. Työllisyyttä on yksinkertaisesti saatava lisättyä. Samalla on vahvistettava työelämässä jatkamista ja tehtävä uudistuksia, jotta ikäsyrjintää saa kitkettyä pois työmarkkinoilta. Tarvitsemme paikallista sopimista ja ennen kaikkea verouudistuksen, jossa ahkeruus, yrittäjyys ja työnteko kannattaa. Työ luo työtä ja hyvinvointia. Suomi ei saa olla yrittäjävihamielinen.

 

Ja mikä tässä on kaupunkien rooli?


- Kaupungit, kaupunkiseudut korkeakouluineen ja oppilaitoksineen ovat moottoreita, jotka luovat elinvoimaa koko Suomeen. Yrittäjyys, yksilön osaaminen ja vapauden voima synnyttävät rajattomia mahdollisuuksia menestykselle uudella teknologian ja tieteen vuosikymmenellä.

Kuntapolitiikalla hoidetaan joko hyvin – tai huonosti – ihmisten arjen ja tärkeiden palveluiden toimivuus. Lisäksi sillä mahdollistetaan yrityksille houkuttelevat perustukset ja erilaisten alueiden elinvoiman pohja. Kaavoituksella on valtava merkitys koko paletin toimivuuden varmistamiseksi. Siksi kokoomuslaisia tarvitaan ympäri Suomen mukaan kuntavaaleihin: Pitämään huolta siitä, että erilaiset kaupungit ja kunnat pärjäävät ja ovat houkuttelevia paikkoja asukkaille mutta myös yrityksille.

 

Kokoomus näyttäytyy tämän hetken poliittisella kentällä yksin. Onko Kokoomuksella kavereita?


- Politiikassa tärkeää on pyrkiä tekemään yhteistyötä kaikkien puolueiden kanssa yli hallitus- ja oppositiorajojen. Asiat riitelevät, eivät ihmiset. Toki poikkeuksiakin löytyy. Kompromissien etsiminen on tärkeä taito. On toki perustavanlaatuisia asioita, missä ei voi joustaa esimerkiksi vain siksi, että pääsisi hallituspuolueeksi. Esimerkiksi nykyisen vasemmistohallituksen talous- ja työllisyyspolitiikka - tätä linjaa ei voi tukea. Se vie Suomen kiviselle tielle, jonka reunoja koristaa jatkuvat veronkorotukset ja syvenevä velkakierre.

 

Ketkä ovat Antti Häkkäsen poliittiset kaverit?


- Olen maltillinen keskilinjan kulkija. Minulla on paljon ystäviä puolueen sisällä, mutta myös yli puolue- ja hallitusrajojen. Politiikka on joukkuepeliä, jossa yhteistyökyky on tärkeä työväline.

 

Vesa Pajula

Kirjoittaja on tietotekniikasta, robotisaatiosta ja yhdyskuntasuunnittelusta kiinnostunut yrittäjä-poliitikko, joka toimii kaupunki- ja yhteiskuntasuunnittelun luottamuspaikoissa Vantaalla ja Uudenmaan liitossa.