• Kirjaudu

Työllä hyvinvointia

Kokoomusta syytetään usein kovien arvojen puolueeksi. Puoluekentässä usein käykin niin, että juuri Kokoomuksen rooliksi tulee puhua taloudenhoidosta, työn tekemisen kannustavuudesta ja yrittämisen edellytyksistä. Puhutaan sitten siis niistä, nimittäin työn ja yrittämisen kautta luodaan mahdollisuudet hyvinvoinnille ja hyvinvointivaltiolle.

Työn tekemisen ja yrittämisen tulee olla kannattavaa kaikissa aikuiselämän tilanteissa. Opiskelijan ja työttömän tulee voida ottaa vastaan ja tehdä työtä, ilman että kokonaistulot pienevät. Yrittämisen verotuksen ja epäonnistuessa tukiverkon tulee olla sellaista, että riskin ottaminen ja yrittäjäksi ryhtyminen ei jää tapahtumatta vain koska tekemättä jättämisestä saatu taloudellinen hyöty on esteenä.

Jokaiselle tulee luoda parhaat mahdolliset olosuhteet itsensä toteuttamiseen työelämässä, oli se sitten työntekijänä tai yrittäjänä. Jokaisella tulee lisäksi olla oikeus saada tarvitsemaansa tukea ja ohjausta kaikissa työelämän käänteissä, ja saada toimia mahdollisimman kevyen sääntelyn alaisena valtion tai kunnan puolelta.

“Kokoomus uskoo yksilön vahvuuksien ja olosuhteiden kehittämisen rakentavan ja uudistavan koko yhteiskuntaa positiivisella tavalla. On oikeudenmukaista, että työnteosta, yrittämisestä, opiskelusta ja kotityöstä palkitaan ja niihin kannustetaan sekä taloudellisesti että henkisesti. Verotuksen on oltava työntekoa ja yrittämistä kannustavaa. Jokaisella on oikeus turvaan työttömyyden tai sairauden kohdatessa sekä riittävään toimeentuloon työelämän jälkeen.”

Äänestämällä Kokoomuksen ehdokasta olet mukana takaamassa naiden periaatteiden toteutumista maassamme jatkossakin.

  • Kehitetään virkamiesten yrittäjäosaamista
  • Otetaan palvelualoite käyttöön
  • Kilpailutetaan hankinnat osissa
  • Pidetään verotus kilpailukykyisenä
  • Tehdään joustavaa ja tulevaisuuteen tehtävää kaavoitusta

Antti Jussila