• Kirjaudu

Vantaan elinvoima rakentuu vahvojen yritysten voimaan

Sote- ja maakuntauudistuksen myötä kunnan tehtävät tulevat muuttumaan merkittävästi. On vielä epäselvää, mitkä tulevat olemaan kunnan elinkeinopoliittisia tehtäviä. Muutoksista huolimatta kunnan on jatkossakin pystyttävä houkuttelemaan kuntalaisia palvelevia, työpaikkoja luovia ja hyvinvointia lisääviä yrityksiä alueelleen.

Tulevaisuuden kunta on elinvoimainen kunta, jossa elinkeinopolitiikka ja yrittäjämyönteisyys ovat avainasemassa. Vahva ja monipuolinen yrittäjyys on jokaisen kuntalaisen etu. Vantaalla on erinomaiset mahdollisuudet kehittyä yritysystävälliseksi kaupungiksi.

Yrittäjähenkinen kunta pitää verotuksen ennustettavana ja kilpailukykyisenä. Kunnan tulee huolehtia myös aktiivisesta asuntopolitiikasta joustavalla ja tulevaisuuteen tähtäävällä kaavoituksella.

Yritysneuvonta, kehittämispalvelut, kaavoitus, tonttiasiat, sijoittumispalvelut, lupa-asiat sekä hankintojen ohjaus ovat palveluja, joiden on löydyttävä helposti ja nopeasti. Parhaiten yrittäjiä palvellaan yhden luukun periaatteen soveltamisella.

Kaupungin tulee huolehtia siitä, että yrityksille on tarjolla yrityspalveluita koko yrityksen elinkaaren ajan. Tämä sitouttaa ja kannustaa kasvuun. Sillä, kuka nämä palvelut tuottaa, ei ole merkitystä. Olennaista on, että palvelut löytyvät helposti ja, että ne ovat laadukkaita.

Yksittäisen virkamiehen palveluasenne ja osaaminen ovat ratkaisevassa asemassa vaikuttamassa maineeseen yritysystävällisenä kaupunkina. Siksi on tärkeää huolehtia siitä, että virkamiehillä on ymmärrystä yritystoiminnasta sekä tietoisuus siitä, mikä vaikutus päätöksillä on yksittäisen yrityksen toimintaan sekä kunnan työllisyydelle ja taloudelle. Kaupungin tulee vastata, kun yrittäjällä on tarve. Muutoin on vaarana, että yrittäjä siirtyy toiseen kaupunkiin tai ei ylipäänsä tuo toimintojaan Vantaalle.

Vantaan Elinvoimaohjelman mukaisesti on päättäjille ja virkamiesjohdolle järjestetty yritysmyönteisyyskoulutusta, otettu käyttöön pienhankintatyökalu ja panostettu toimivien yritysten neuvontaan yrityksen perustamista miettivien neuvonnan lisäksi.

Vantaan työpaikkaomavaraisuus on lähes 110 prosenttia. Siitä huolimatta, liian moni vantaalainen on ilman työtä. Uusi yrityksiä ja työpaikkoja tarvitaan siis koko ajan enemmän.

Seuraavan valtuustokauden tavoitteena on, että Vantaa

  • vahvistaa kaupungin mainetta yrittäjäystävällisenä ja turvallisena kaupunkina
  • etsii aktiivisesti uutta Vantaalle sijoittuvaa yritystoimintaa ja palvelee jo olemassa olevia
  • kilpailuttaa hankinnat osissa
  • kehittää yritysten toimintaedellytyksiä jatkuvasti yhteistyössä yrittäjien kanssa
  • toteuttaa kaavoituksen avoimesti ja tarvittaessa nopeasti
  • kehittää asiakaspalveluaan niin, että yritykset saavat vastauksia ja apua helposti ja nopeasti
  • ostaa omilta yhtiöiltä vain kilpailutuksen kautta

Carita Orlando