• Kirjaudu

Viihtyisä ja vaihtoehtoja tarjoava Vantaa

Helsinge, Helsingin pitäjä, Helsingin maalaiskunta, Vantaan kauppala ja vuodesta 1974 alkaen nykyinen Vantaan Kaupunki on kasvanut erityisesti maaltamuuton vahvistuessa voimakkaissa pyrähdyksissä. Voimakkainta kasvu on ollut 1970-luvulla, mutta käytännössä vuodesta 1950 alkaen kasvu on ollut nopeaa ja tapahtunut aina uusiin, lähiömäisiin ja usein toisistaan erillään oleviin keskuksiin. Tämä on luonut Vantaalle omaleimaiset ja oman rakennusaikansa leimaamat lähiökaupunkikeskukset yhtenäisen keskusta-alueen sijaan. Nyt elämme jälleen maahanmuuton seurauksena todella vahvaa väestönkasvun aikaa.

Omaleimaiset alueemme ovat sekä heikkous, että vahvuus. Tulevaisuudessa emme voi enää kasvaa rakentamalla uusia lähiökeskuksia, vaan meidän tulee täydennysrakentamisella luoda aitoja yhtenäisiä urbaaneja kaupunkimaisia alueita ja uudistaa vanhoja keskuksiamme monipuolisiksi ja tässä ajassa palveleviksi viihtyisiksi kaupunkikeskuksiksi. Uutta asumista rakennettaessa meidän tulee tehdä tilaa yksilöllisyydelle, persoonallisille ratkaisuille ja huomioida lapsiperheiden, sinkkujen, senioreiden ym. eri elämäntilanteet ja erilaiset lähipalveluiden tarpeet.

Pidetään myös keskuksemme siisteinä, viihtyisinä ja turvallisina. Emme halua vanhojen kaupunkikeskustemme surkastuvan riviksi kaljakuppiloita – kaupungin tulee olla aktiivinen kaavoittaja, mutta myös tarvittaessa hankkia omistukseensa riittävä määräysvalta, että vanhojen keskusten kehittäminen ei jää tapahtumatta. Keskukset ovat kaupunkimme selkäranka, jonka varaan palveluverkostojen tulee rakentua. Haluamme kaupungin, josta löytyvät aidot ja monipuoliset lähipalvelut.

Tarvitsemme myös viihtyisiä, vehreitä pientaloalueita sekä upeita puistoja ja yksilöllisiä kohtaamispaikkoja. Vantaalla on tilaa ja kykyä vastata monenlaisiin asumistarpeisiin. Tehdään Vantaasta entistäkin mukavampi asuinpaikka.

  • Rakennetaan viihtyisiä pientaloalueita ja urbaaneja kaupunkialueita palveluineen, vähennetään rakentamisen normeja ja edistetään kohtuuhintaista asuntotuotantoa.
  • Kaupungin tulee myydä vähintään sata pientalotonttia vuodessa ja tarjota mahdollisuus myös vuokratonttien lunastamiseen kohtuuhinnalla.
  • Panostetaan liikunta- ja kulttuuritoimintaan, elämänlaatuun ja viihtyisään asuinympäristöön. Elävöitetään kartanoita ja kohtaamispaikkoja tarjoamalla mahdollisuus mm. ravintolatoimintaan, kesäkahviloihin ja popup-tapahtumiin.
  • Kaupungin tulee edistää vanhojen keskusten kaupan rakenteen monipuolisuutta kaavoituksella ja aktiivisella omistajapolitiikalla.
  • Turvataan Vantaan eri osien tasapuolinen kehittäminen sekä palveluverkosto, joka kohtelee reilusti Vantaan eri alueita.

Vesa Pajula

Kirjoittaja on tietotekniikasta, robotisaatiosta ja yhdyskuntasuunnittelusta kiinnostunut yrittäjä-poliitikko, joka toimii kaupunki- ja yhteiskuntasuunnittelun luottamuspaikoissa Vantaalla ja Uudenmaan liitossa.