• Kirjaudu

Kokoomus esittää lapsille vähintään puolen vuoden muutosturvaa varhaiskasvatuksessa

TIEDOTE

Kokoomus esittää Vantaalla muutoksia varhaiskasvatusoikeuden rajaukseen

Kokoomus esittää Vantaalla muutoksia varhaiskasvatusoikeuden rajaukseen
Kokoomuksen Vantaan valtuustoryhmä haluaa ottaa osana ensi vuoden budjetin valmistelua subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksen uudelleen tarkasteluun.

- Edellisellä valtuustokaudella Vantaan valtuuston enemmistö päätti rajata subjektiivista oikeutta varhaiskasvatukseen. Taustalla oli tarve vähentää kaupungin menoja, jotta toisaalta päiväkotiryhmät ja koululuokat saatiin pidettynä pieninä. Vaikka Vantaalla on saanut kohtuullisen matalalla kynnyksellä laajemman varhaiskasvatusoikeuden, on rajaus joissain tilanteissa vaikeuttanut työnhakua tai ollut aikuisen tilanteen muuttuessa lapsen kannalta haasteellinen. Siksi Kokoomus haluaa tehdä muutoksia nykyrajaukseen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kansanedustaja Sari Multala toteaa.

Kokoomus esittää, että lapsen muutosturvaa parannettaisiin nykyisestä. Nykytilanteessa esimerkiksi vanhemman jääminen työttömäksi ja vaikeudet löytää uutta työpaikkaa ovat voineet johtaa tilanteeseen, jossa lapsi on joutunut vaihtamaan päiväkotiryhmää tai jopa päiväkotia siirtyessään osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen. Näihin tilanteisiin Kokoomus esittää ratkaisuksi vähintään puolen vuoden muutosturvaa lapsille, mikä turvaisi sekä lapsen säilymisen tutussa ja turvallisessa ryhmässä sekä tukisi vanhemman työnhakua.

- Haluamme katsoa kokonaisuutta ennen kaikkea lapsen näkökulmasta ja tunnistaa tilanteet, joissa varhaiskasvatusoikeuden rajauksien pitää joustaa nykyistä enemmän perheiden tilanteiden muuttuessa. Toisaalta tiedostamme, että kasvatuksen ja opetuksen resurssit on käytettävä viisaasti. Emme halua täysin purkaa rajausta, koska tämä tarkoittaisi merkittäviä lisäkustannuksia ja heikennyksiä toisaalla kasvatuksen ja opetuksen sisältöihin tai ryhmäkokoihin. Ehdotuksellamme haluamme huomioida lasten edun ja pitää kiinni vastuullisesta talouden pidosta, opetuslautakunnan puheenjohtaja, Kokoomuksen ensimmäisen kauden kaupunginvaltuutettu Sami Kanerva muistuttaa.

- Meillä on Suomessa yleisesti alhainen osallistumisaste pedagogiseen varhaiskasvatukseen. Olemme pyrkineet Vantaalla vastaamaan tähän tarpeeseen tarjoamalla aivan kaikille maksuttomia parin tunnin mittaisia pedagogisia kerhoja. Kerhot ovat olleet menestys ja haluamme jatkaa toimintaa tulevaisuudessakin. Kokoomuksessa haluamme tarjota monipuolisia varhaiskasvatuspalveluita, jotka vastaavat perheiden muuttuviin tarpeisiin ja tuoda pedagogisen varhaiskasvatuksen kaikkien saataville, Multala päättää.

Lisätiedot:

Sari Multala,
p. 040 5317104

Sami Kanerva,
p. 050 3321341

Vantaan Kokoomus

Vantaan Kokoomus on Kokoomuksen vantaalaisten paikallisyhdistysten kunnallisjärjestö ja Kokoomuksen kaupunginvaltuustoryhmä.