• Kirjaudu

Kivistön kauppakeskushanke etenee Kokoomuksen aloitteesta vauhdikkaammin

Kivistön kauppakeskushankkeella on ollut kivinen tie. Alueen asukkaat ovat olleet ymmärrettävästi tuohtuneita ja pettyneitä siihen, ettei luvattua kauppakeskusta ole kuulunut. Lähipalveluiden viivästyminen on vaikeuttanut kivistöläisten arkea, vähentänyt alueen houkuttelevuutta sekä vaikuttanut asuntojen arvoon. Asunnot on ostettu tai vuokrattu oletuksella, että kauppakeskuksen avajaisia olisi juhlittu tänä vuonna. Autottomiin kotitalouksiin viivästys on iskenyt koviten.

Aiempi hankesuunnitelma ja siihen liittyvät sopimukset oli tehty jo edellisen valtuustokauden aikana. Jälkikäteen arvioituna niiden valmistelussa olisi ollut toivomisen varaa. Vanhalle toteuttamatta jääneelle hankkeelle annettiin liian pitkään siimaa eikä viivästymistä sanktioitu mitenkään. Hanke oli alunperinkin liian kunnianhimoinen ja epärealistinen.

Asia on herättänyt Kivistön asukkaiden parissa kansanliikkeen. Kokoomuksen valtuutettuja on lähestytty asiassa viime aikoina aktiivisesti. Asukkaiden yleiseen mielipiteeseen on helppo yhtyä. Kivistöläisille on mahdollisimman nopeasti tarjottava lisää kaupallisia ja julkisia palveluita. Maailmanluokan kauppakeskuksen sijaan halutaan nopeasti arjen perusasiat kuntoon: suurempia päivittäistavarakauppoja, kirjastoa ja terveyskeskusta. Kokoomukselle oli kansalaispalautteen myötä selvää, että vanhan tonttivarauksen purkauduttua on etsittävä mahdollisimman nopeasti ja varmasti toteutettavaa vaihtoehtoa.

Virkamiehet esittivät alueelle ensin uutta kilpailutusprosessia. Katsoimme kokoomuksessa, että uusi kilpailutus on turhan raskas ja hidas prosessi, ja se pitkittää hankkeen varmistumista ja siten jatkaa epävarmaa tilannetta. Kilpailutusta perusteltiin virkamiesten taholta hankintalailla ja hallintosäännöllä. Kokoomus kyseenalaisti tulkinnan. Lopulta sekä Kuntaliiton että kaupungin lakimiehen lausunnoissa todettiin meidän olleen oikeassa. Kilpailutukseen ei ole juridista vaadetta.

Kokoomus ehdottikin etenemistavaksi ilmoittautumismenettelyä, jossa huomioitaisiin kaikki hankkeesta mahdolliset kiinnostuneet toimijat, mutta joka etenisi mahdollisimman ripeästi. Näin hankkeesta kiinnostuneet voisivat esittää suunnitelmansa alueesta ja heidän kanssaan järjestettäisiin markkinavuoropuhelu hankkeen realistisuuden arvioimiseksi ja suunnitelman tarkentamiseksi. Paras ja realistisin hanke etenisi sitten kaupunginhallituksen valinnan jälkeen tarkempaan suunnitteluun yhdessä kaupungin kanssa jo syksyn 2020 aikana.

Tämä ehdotus osoittautui hyväksi, ja pöytäämisen aikana virkamiehet muuttivat esittelyään ilmoittautumismenettelyn ja markkinavuoropuhelun mukaiseksi. Menettely hyväksyttiin sekä kaupunkisuunnittelulautakunnassa että kaupunginhallituksessa yksimielisesti. Kiinnostuneet toimijat siis esittävät suunnitelmansa alueen kehittämiseksi 31.8.2020 mennessä, ja kaupunginhallitus tekee päätöksen valittavasta hankkeesta tai muusta jatkotoimenpiteestä syyskuun kokouksessaan.

Tähän mennessä ainoastaan Keskon ja HOK-Elannon esittämä Kivi-lähipalvelukeskus on  ensimmäinen julkisuuteen tullut aidosti realistinen ja toteuttamiskelpoinen ratkaisu kivistöläisten tarpeisiin. Ilmoittautumismenettelyssä on asetettu osallistujille vaatimuksia ja osallistujien ehdotukset tulevat julkiksi. Jos kesän aikana kisaan ei ilmoittaudu muita uskottavia toteuttajia, päästään hanketta nopeasti toteuttamaan. Jos taas saadaan uskottavia kilpailijoita, tehdään kaupunginhallituksessa pikaisesti arvio parhaasta vaihtoehdosta.

Kokoomuksen aloitteesta hanke-esitykseen saatiin myös tavoiteaikatauluksi se, että hankkeen rakentaminen alkaa vuoden 2021 aikana, ja kauppakeskus olisi todennäköisesti valmis viimeistään vuonna 2023. Pääasia on, että kauppakeskuksen rakentamisen aloitus varmistuu mahdollisimman pian, jotta alueen asukkaat saavat tilanteeseen varmuutta. Tähän varmasti pyrkivät yhteistyössä päättäjät, virkamiehet sekä hankkeeseen valitut toimijat.

Kokoomus teki huomattavan määrän työtä hankesuunnittelun nopeuttamiseksi, jotta kivistöläiset saisivat lopultakin kaipaamansa palvelut: isommat päivittäistavarakaupat ja muita kaupallisia palveluita, sekä kaupungin terveysaseman, kirjaston ja nuorisotilat.

Haluamme kiittää alueen asukkaita aktiivisuudesta asian suhteen ja toivomme asian edistämiseksi hyvää yhteistyötä muiden puolueiden kanssa myös jatkossa.

 

Kirjoittajat:

Sami Kanerva, Vantaan Kokoomuksen puheenjohtaja (sami.p.kanerva@vantaa.fi, puh. 050 332 1341)

Piia Malmberg, kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja, Kivistö (piia.malmberg@vantaa.fi)

Sakari Rokkanen, kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja (sakari.rokkanen@vantaa.fi)

Sari Multala, kaupunginhallituksen puheenjohtaja (sari.multala@vantaa.fi)

 

Perttu Koistinen