• Kirjaudu

Perustiedot

Puhelin: 0401706406
Sähköposti: tuomas.terasvuori@ttcg.fi

Luottamustehtävät

Poliittiset luottamustehtävät Vantaalla ja puolueessa vuodesta 2013 alkaen.

Koy Lehdokkitien virastotalo Hallituksen puheenjohtaja (1.6.2017 - 30.12.2017)

* Listaus perustuu kotisivuja varten tallennettuun tietoon eikä sisällä kaikkia nykyisiä tai aiempia luottamustehtäviä.

Lisätietoja

Tuomas Teräsvuori 520

Palveluiden ja liike-elämän positiivinen kasvuvire on kaikkien kuntalaisten etu.

Vantaa on kaupunki missä palveluiden ja keskeisen sijainnin ansiosta haluamme kaikki asua. Tämän pitää olla mahdollista myös 10-vuoden päästä. Tarvitsemme keskeisillä kunnan muuttovoittoalueilla lisää palveluita niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Rakentaminen ja työpaikkojen luominen ovat avainasemassa jotta turvaamme Vantaan tulevaisuuden kiristämättä samalla henkilöverotuksen taakkaa. Työntekeminen ja sen tarjoaminen pitää mahdollistaa ja palkita. Veroja kiristämällä se ei onnistu. Tarvitaan porkkanaa kepin sijaan. Työperäinen maahanmuutto on ehdottomasti kannatettavaa. Samalla pitää myös mahdollistaa se että nykyiset kuntalaiset työllistyvät hyvin.
Humanitaarinen maahanmuutto on rakennettava niin että kuntalaisten ei tarvitse siitä sosiaalisesti ja ekonomisesti kärsiä. Kotoutumisen sijaan tarvitsemme tänne jääville integroitumista osaksi yhteiskuntaa. Sympatia on hyväksyttävää. Se ei estä omien arvojemme ja kulttuurimme vaalimista. 

Turvallisuus on taattava kunnassa nuortemme keskuudessa. Slummiutuminen Tukholman lähialueiden tyyliin on suuri riski meilläkin jos emme hallitse muuttovoittoa ja sen balanssia työllistyvien ja tuettavien osalta. Myös kunnan asukkaat tarvitsevat tukea. Sen antaminen heille ei ole pois solidaarisesta valtion rajat ylittävästä tukemisesta. Asioista pitää keskustella niiden oikeilla nimillä ja todellisella sisällöllä. Se ei ole suvaitsemattomuutta vaan puhdasta realismia jota Vantaa tarvitsee. Kunnilla pitää olla oikeus päättää oman kuntansa asioista ilman että Valtio kaataa liikaa kuormaa antamatta mitään vastineeksi. Haja-asutusalueiden olosuhteet pitää kyllä turvata. Hintana siitä ei saa kuitenkaan olla hyvinvointiyhteiskunnan kärsiminen siellä missä asuu paljon ihmisiä. Asumispaikan valinta on kuitenkin maassamme vapaa. Töiden ja opiskeluiden lähellä on oltava välttämättömät palvelut saatavilla kohtuullisilla vasteajoilla.

Nuorissa kasvaa kaupunkimme tulevaisuus. Opiskelumahdollisuuksia Vantaalla pitää kehittää. Vantaalla on tilaa kasvaa kaikilla sektoreilla. Kasvun edistäminen myös koulutuksessa luo työpaikkoja. Se on kilpailu kehittyvässä yhteiskunnassa mitä Vantaalla ei ole varaa hävitä. Miksi Helsinki korjaisi parhaan sadon pääkaupunkiseudulla keskeisissä opinahjojen laajenemisissa. Kunnassamme on myös huomattava määrä kohtuuhintaisesti tarjolla olevaa tonttimaata esim opiskelu- ja seniori asunnoille. Opiskelijoita tarvitsemme tulevaisuudessa. Muuttovoiton tuoman kasvun mukana pitää myös antaa mahdollisuus kiittää vanhempia ikäluokkia ja tarjota heille paikkoja asua lähellä lapsiaan ja lapsenlapsiaan. Tällä varmistamme kulttuuriperintömme säilymisen ja perheille mahdollisuuden pitää huolta laajemmasta perhepiiristä.

Liikunnan- ja kulttuurin merkitys kuntalaisten hyvinvoinnissa on todistettavasti erittäin tärkeää. Mahdollistamalla fyysisen ja henkisen ravinnon kartuttamisen kaikille kuntalaisille kohtuu hintaisesti säästämme varmuudella kuluja pitkässä ja juoksussa. Panostamalla hyvinvointiin talletamme samalla pääomaa tuleville sukupolville. 

Itse olen isä, aviomies ja yrittäjä. Yritykset missä olen mukana työllistävät satoja ihmisiä. Yrittäjän tulee kantaa vastuu henkilökunnastaan. Kasvussa tarvitsemme lisää työvoimaa. Uskon ja tiedän että vastuullisella yrittäjyydellä on mahdollista saada hyvä elintaso niin yrittäjille kuin työntekijöillekin. On kyse yhteisestä asiasta. Olen itse aloittanut yritystoimintani tyhjästä ilman tukiaisia. Maksan mielelläni veroa sinne missä asun ja perheeni asuu. Nyt ja tulevaisuudessa.

Olen syntynyt Helsingissä ja asunut Espoossa. Vantaa on ensimmäinen paikka minkä tunnen kodikseni lapsuuteni jälkeen. Vaimoni ja molemmat lapseni ovat syntyperäisiä vantaalaisia. Olen ylpeä sanoessani asuvani Vantaalla. Muutto tänne oli päätös minkä ympärille olemme vaimoni kanssa rakentaneet koko elämämme.

Tuomas Teräsvuori
40-vuotias perheenisä ja yrittäjä Ylästöstä
Pääkaupunkiseudun kasvatti ja ylpeä Vantaalainen jo 12-vuoden ajan