• Kirjaudu

Perustiedot

Puhelin: 0451494488
Sähköposti: anttionline@yahoo.com

Luottamustehtävät

Poliittiset luottamustehtävät Vantaalla ja puolueessa vuodesta 2013 alkaen.

Koy Vantaan Kauppalantalo Hallituksen jäsen (1.6.2017 - 31.5.2021)

* Listaus perustuu kotisivuja varten tallennettuun tietoon eikä sisällä kaikkia nykyisiä tai aiempia luottamustehtäviä.

Lisätietoja

VAALIOHJELMANI: VAPAUS JA VASTUU
Poliittisilta näkemyksiltäni olen sosiaalisesti liberaali ja taloudellisesti konservatiivinen. Toisin sanottuna, mielestäni valtion ja kunnan tulisi säädellä mahdollisimman kevyesti asukkaidensa arkea ja toisaalta samalla pitää peruspalveluiden tarjontaa ja tasoa hyvänä, kuitenkin niin että kaupungin budjetti pysyy raameissaan emmekä joudu ottamaan “kulutusluottoa” kaupungin tarjoamista palveluista syntyvien laskujen maksamiseen. Haluan ihmisten voivan toimia omassa elämässään vapaasti itseään toteuttaen, niin kauan kuin siitä ei ole muille harmia, jolloin valtion ja kunnan asema olisi lähinnä tarvittavien peruspalveluiden tuottaminen eikä ihmisten toiminnan vapauden rajoittaminen erilaisten säädöksien, turhien lupaprosessien, liiallisen byrokratian ja yhteiskunnallisen holhoamisen kautta.

Omalla panoksellani, tulevana Vantaan kaupunginvaltuutettuna, haluan tarjota vantaalaisille vastuullista ja osaavaa julkisten resurssien ja yhteisten asioiden hoitamista. Vaikka olenkin asunut Vantaalla ainostaan hieman yli vuoden, olen erittäin kiinnostunut parantamaan Vantaan julkisen hallinnon toimivuutta. Olen ennenkin toiminut menestyksellisesti julkisissa ja yksityisissä luottamustehtävissä, ja Vantaan kaupunginvaltuutettuna uskon voivani osaltani positiivisesti vaikuttaa Vantaan toimivuuteen ja maksimoida Vantaan potentiaalin toteutumisen parhaalla mahdollisella tavalla. Päästäkseni luomaan Vantaasta Suomen parasta kuntaa valtuutettunasi, tarvitsen mahdollisimman monen vantaalaisen luottamuslauseen ja tuen tätä tehtävää varten, jonka voitte ilmaista äänestämällä Huhtikuun 2017 kuntavaaleissa Antti Jussilaa. Kiitän jo etukäteen äänestäsi Kuntavaaleissa 2017, tulen ehdottomasti olemaan luottamuksesi arvoinen.

TAUSTANI JA PÄTEVYYTENI VANTAAN KAUPUNGINVALTUUTETTUNA TOIMIMISEEN:
Olen koulutukseltani kansainväliseen liiketoimintaan erikoistunut ekonomi ja olen valmistunut Helsingin Kauppakorkeakoulusta vuoden 2003 helmikuussa, palkittuna useilla stipendeillä akateemiseen menestykseen pohjautuen. Jo opiskeluaikoina yhteisten asioiden ajaminen ja hoitaminen on tuntunut minusta tärkeältä, ja olenkin toiminut oppilaskunnan edustajana useissa kansainvälisissä seminaareissa ja vaikuttanut mm. AIESEC ja AEGEE opiskelijajärjestöissä.
   Opintoni olen suorittanut kolmella mantereella ja sen jälkeen olen asunut ja toiminut yrittäjänä kolmella eri mantereella, viimeksi Etelä-Amerikassa Kolumbiassa. Lisaksi olen matkaillut laajalti muissakin maissa ja yhteensä olenkin tutustunut hieman yli sataan maahan henkilökohtaisesti. Tämä on antanut minulle ainutlaatuisen mahdollisuuden avartaa maailmankatsomustani muiden kulttuurien tuntemisen ja eri toimintamallien kokemisen kautta. Koen voivani suoraan ammentaa tästä kokemuspohjasta tulevassa tehtävässäni Vantaan kaupunginvaltuutettuna, silla olen maailmalla nähnyt ja kokenut monia erilaisia tapoja hoitaa asioita ja tunnen omakohtaisesti eri lähestymistapojen ja toimintamallien hyvät ja huonot puolet.
   Olen palannut Suomeen vuonna 2013 vietettyäni noin vuosikymmenen yhtäjaksoisesti ulkomailla, ja toimin tällä hetkellä Vantaalla ravintoloitsijana, elintarvikkeiden maahantuojana ja yksityisenä sijoitus- ja liikkeenjohdon konsulttina. Yhteisiä asioita olen Suomessa tähän asti hoitanut mm. osallistumalla Kokoomuksen talouspoliittisen verkoston ja Kokoomuksen vaikuttajaryhmän toimintaan. Olen myös FinPron virallisella konsultti-listalla, jonka lisaksi olen pitänyt seminaareja YritysHelsingille, viimeksi lokakuussa 2016 esitelmöin osana YritysHelsingin yrittäjäkoulutusta yli sadalle potentiaaliselle ravintoloitsijalle ravintolan perustamisesta ja operatiivisesta toiminnasta. Kiitän äänestäsi kuntavaaleissa voidakseni edustaa sinua ja muita Vantaalaisia valtuutettunasi.

Asioita, joita haluan edistää tulevalla vaalikaudella:

Haluan edistää Vantaan asemaa yhtenä Suomen johtavista kunnista teknologian, teollisuuden ja työllisyyden kehityksessä, viennin kasvattamisessa ja talouden parantamisessa. Vantaalla on paljon potentiaalia, jonka haluaisin nähdä toteutuvan, ja keinoina saavuttaa tämä koen turhan sääntelyn purkamisen, veroasteen laskemisen ja epäolennaisten kulujen karsimisen olevan eräitä parhaista keinoista saattaa Vantaa vahvaan nousuun pk-seudun ja Suomen johtavana kuntana.

"KUN HALUAT, ETTÄ YHTEISET ASIAT HOIDETAAN HYVIN"  -Antti Jussila