• Kirjaudu

Tietoa

Tekninen lautakunta tekee päätökset liittyen kaupungin omistamiin rakennuksiin, tiestöstä ja yhdyskuntatekniikasta, varikoista ja liikenneturvallisuudesta.

Lue lisää

Luottamushenkilöt

Orlando, Carita

Puheenjohtaja

Vantaan Kokoomusnaiset ry

Varalla:

Merjola-Repo Nina

Kasonen, Mika

Itä-Vantaan Kokoomus ry

Varalla:

Ahopelto Sauli

Rautio, Mika

Koivukylä-Rekolan Kokoomus r.y.

Varalla:

Miettinen Markku

Siniketo-Pietilä, Katja

Vantaan Kokoomusnaiset ry

Varalla:

Ropponen Johanna