• Kirjaudu

Vantaan Kokoomuksen vaalikoneella voit loistavien ehdokkaidemme joukosta etsiä itsellesi mielenkiintoisimpia.

Vaalikoneet ovat viihteellinen tapa asettaa ehdokkaita erilaisiin järjestyksiin. Vantaan Kokoomus ei anna äänestyssuosituksia ja vaalikoneen kysymysten pieni määrä lisää sattuman merkitystä. Suosittelemme tutustumaan kaikkiin ehdokkaisiimme.

Vastattavia kysymyksiä on 8.

1. Tärkeimmät arvot päättäjänä

Valitse alla olevista arvoista ne arvot, jotka mielestäsi hyvän ehdokkaan tulisi nostaa tärkeimmiksi. Mitä useamman arvon valitset sitä epätarkemman tuloksen saat. Ehdokkaat ovat saaneet valita vain kolme arvoa.


2. Vaikuttamisen kanava

Mikä lautakunta on mielestäsi tärkein lautakunta vaikuttaa? Vantaan Kaupungin päätöksenteko on pitkälti hajautettu lautakuntiin ja lähtökohtaisesti jokainen kaupunginvaltuutettu on jäsenenä yhdessä lautakunnassa, eli he voivat vaikuttaa tavallista enemmän sen lautakunnan alaisiin asioihin. Voit halutessasi valita useamman.

Kaupunkisuunnittelulautakunta vastaa kaupungin suunnittelusta, kaavoituksesta, maakaupoista ja maanomistuksesta, maankäytöstä ja pysäköinninvalvonnasta.


Opetuslautakunta huolehtii varhaiskasvatuksen ja lasten päivähoidon, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen, perusopetuksen, lukio-, ammatillisen ja aikuiskoulutuksen sekä kirjastopalveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä.


Sosiaali- ja terveyslautakunta huolehtii sosiaali- ja terveydenhuollosta, vahvistaa niihin liittyvät maksut ja korvaukset sekä myöntää toimialueelleen kuuluvia avustuksia.


Tarkastuslautakunta tutkii ja valvoo miten kaupunki on onnistunut sille asetetuissa tehtävissä.


Tekninen lautakunta tekee päätökset liittyen kaupungin omistamiin rakennuksiin, tiestöstä ja yhdyskuntatekniikasta, varikoista ja liikenneturvallisuudesta


Vapaa-ajan lautakunta huolehtii kulttuurista, taiteen opetuksen järjestämisestä sekä kaupungin museotoiminnasta, liikuntatoiminnan tukemisesta ja palveluista sekä nuorisotyöstä.


Ympäristölautakunta toimii rakennusvalvonta-, elintarviketurvallisuus- ja terveydensuojeluviranomaisena, huolehtii rakentamisen lupien käsittelemisestä ja ympäristösuojelusta.


3. Vantaan heikkoudet ja vahvuudet

Vantaa on upea paikka asua, vaikka ei tietenkään valmis tai ilman vikoja. Mitkä mielestäsi alla olevista vaihtoehdoista ovat Vantaan kaupungin suurimmat kipukohdat ja suurimmat vahvuudet? Voit valita useamman.

Heikkoudet
Vahvuudet